ซีพี รีเทลลิงค์ ขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียน รร.บ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มอบคอมพิวเตอร์ 10 เครื่องและอุปกรณ์สื่อการสอน พร้อมจัดอบรม “CPR คปอ. พี่สอนน้อง ปลอดภัย”

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตนอกจากจะเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และเชื่อมโยงผู้คนจากต่างสถานที่เข้าด้วยกันแล้ว ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงความรู้ด้านต่างๆ และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนช่วยให้เด็กๆได้สืบค้นความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียน และมีโอกาสในการเรียนรู้โลกกว้างด้วย

ดังนั้นเพื่อร่วมพัฒนาทักษะ และขยายโอกาสด้านการเรียนรู้ให้กับน้องๆนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เปลี่ยนการเรียนรู้แบบเดิมๆ ไปสู่การเรียนรู้แบบดิจิตอล ที่เด็กทุกคนจะมีส่วนร่วมกับชั้นเรียน รวมทั้งยังสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด โดย คุณวิโชติ คงคติธรรม ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสมนึก สวนสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป นำทีม “โครงการ ปลูกรักษ์ ยั่งยืน” ส่งมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจำนวน 10 เครื่อง และอุปกรณ์สื่อการสอนให้กับโรงเรียนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณสุภษร เยาวโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด้าน IT ของบริษัทฯ ได้ช่วยซ่อมคอมพิวเตอร์เก่าของโรงเรียนบ้านหลวง และอัพเดทระบบปฏิบัติการต่างๆรวมทั้งสิ้น 30 เครื่อง เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน และพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของคุณครู และช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

นอกจากนี้โครงการปลูกรักษ์ ยั่งยืน ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการ และฐานการเรียนรู้ “CPR คปอ. พี่สอนน้อง ปลอดภัย” เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ความปลอดภัย ควบคู่ไปกับความสนุกสนานจากกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัล อีกทั้งโครงการปลูกรักษ์ ยั่งยืนได้มอบถังดับเพลิง และทำการติดตั้งตามจุดต่างๆภายในอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหลวง

ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน โดยร่วมกับบมจ. ซีพีออลล์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อการสอนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนร่วมผลักดันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

                     

ที่มา ซีพี รีเทลลิงค์