ซีพี รีเทลลิงค์ และ CP All ร่วมกับอช.ศรีลานนา ปลูกเสริมไม้พื้นถิ่นภายในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตามนโยบาย 7 Go Green

เมื่อเร็วๆนี้ คุณวิโชติ คงคติธรรม ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสมนึก สวนสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไปด้านวิศวกรรมปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด พร้อมด้วยคุณอินทิรา พฤกษ์รัตนนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และโครงการ ปลูกรักษ์ ยั่งยืน ร่วมกับคุณอานนท์ กุลนิล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ปลูกเพิ่มเติมกล้าไม้ต้นทองอุไร และต้นเสี้ยวดอกขาว จำนวน 100 ต้น ในโครงการปลูกไม้พื้นถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าภายในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งในอนาคตบริเวณดังกล่าวจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ชมบรรยากาศดอกไม้หลากสีที่สลับกันบานตลอดทั้งปี สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักที่เรือนแพ และยังเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าภายในเขื่อนฯ
.
การนำกล้าไม้มาปลูกเสริมครั้งนี้ เพื่อเสริมไม้ป่าที่มีดอก เพิ่มเติมจากกล้าไม้ในโครงการฯ ซึ่งได้ร่วมกันปลูกเมื่อประมาณกันยายน 2566 พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าที่ลงมาใช้ประโยชน์จากโป่งเทียมบริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลที่ได้ร่วมกันเติมแร่ธาตุไว้ ตลอดจนหารือกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนาถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และดูแลผืนป่าต้นน้ำสำคัญแห่งนี้
.
ทั้งนี้ การร่วมปลูกไม้พื้นถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นอาหารสัตว์ภายในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ของซีพี ออลล์ ตั้งเป้าหมายที่จะปลูกไม้ยืนต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ