เปิดประตูสู่โอกาสพา SME ไทยบุกตลาดจีน! ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จับมือหอการค้าไทยในจีน บริษัท อีเกิลส์แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดเวทีจับคู่ธุรกิจทั่วประเทศครั้งแรก “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” หนุนความรู้-สร้างเครือข่ายดันธุรกิจโตไกลในต่างแดน

16 สิงหาคม 2566 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยบริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน บริษัท อีเกิลส์แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดเวทีเดินสายทั่วไทยครั้งแรก “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” จัดสัมมนาใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศตลอดเดือนตุลาคม 2566 ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 2 ต.ค. ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 4 ต.ค.  ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 9 ต.ค. และภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 ต.ค. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทยทั่วประเทศผ่านโครงการแพลตฟอร์มแห่งโอกาส CPseeding.com ได้มาเจรจาธุรกิจพร้อมพัฒนาศักยภาพให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งในระดับประเทศและสากล โดยบริษัท ซีพี ซีดดิ้งฯ เล็งเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดประตูสู่โอกาสในการนำพาผู้ประกอบการไทยไปบุกตลาดจีนอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับตลาดประเทศจีนและขยายผลการเติบโตไปช่องทางการขายภายในเครือฯ พันธมิตรและเติบโตไปด้วยกัน

จากรายงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รายงานสถานการณ์ MSME ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (GDP MSME) ขยายตัว 4.9% เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 2.7% มีมูลค่า 1,602,171 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP รวม เท่ากับ 35.4% ขณะที่ GDP ไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 วิสาหกิจขนาดกลางขยายตัว 4.9% ขณะที่ GDP วิสาหกิจขนาดย่อมขยายตัวถึง 4.0%

นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี  กรรมการผู้บริหาร บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด กล่าวว่า “การประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ SME ( Small and Medium Enterprise) เป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม การขับเคลื่อนและขยายโอกาสให้กลับผู้ประกอบการกลุ่มขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อยให้มีศักยภาพในการเติบโต เพิ่มทักษะความรู้การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสินค้า วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ส่งเสริมความรู้ทางการเตรียมเงินทุน และช่องทางการขายในต่างประเทศ เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมเดินสายทั่วประเทศไทยร่วมกับหอการค้าไทยในจีนและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยจะสามารถเติบโตและพัฒนาสินค้าพร้อมส่งออกได้”

ในส่วนของโอกาสสำหรับสินค้าไทยในการเติบโตในประเทศจีนนั้น จากข้อมูลของหอการค้าไทยในจีน ภายใต้แผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 14 (2021-2025) และวิสัยทัศน์ 2035 เศรษฐกิจจีนจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 15 ปีข้างหน้า นี่เป็นสัญญาณที่จีนกำลังบอกโลกว่า มาถึงวันนี้ จีนกำลังจะเดินทางไกลอีกครั้งเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค “กินดีอยู่สบาย” จีนจะเติบโตจากภายในในระดับที่มากขึ้น กำลังซื้อของชาวจีนเกือบ 1,500 ล้านคนที่เพิ่มสูงขึ้น จะเป็นกลไกสำคัญที่จีนใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคหน้าของจีน ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้ดี อย่าเพียงมองตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม จีนยังจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเจริญแบบทุกทิศทุกทาง

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน ได้กล่าวถึงกิจกรรมว่า “ตลาดจีนเป็นเสมือน เค้กก้อนใหญ่ ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม ทำอย่างไรเราจะได้มีโอกาส ลิ้มรส และ รับส่วนแบ่ง จากเค้กก้อนนี้อย่างเหมาะสม การร่วมมือกันระหว่าง ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ หอการค้าไทยในจีน และสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมสัมมนาใหญ่ เข้าจีนเข้าใจ 4 ภาค เพื่อให้ความรู้และคัดกรองผู้ประกอบการทั่วไทย เตรียมความพร้อม ออกแบบโมเดลธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยให้สินค้าของทุกท่านเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมต่อไป”

ทั้งนี้ภายในงาน “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” ผู้ประกอบการ SME จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไทยไปประเทศจีนภายในปี 2567 ได้อย่างตรงจุด อาทิ “ความต้องการของตลาดจีนและตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีน” โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน “การจดทะเบียนสินค้าเพื่อไปประเทศจีน” โดย คุณภเชศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  และ “สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการค้ากับประเทศจีน” โดย คุณศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการ และคุณณัฐรุจา ไชยกองละ หัวหน้ากลุ่มงานสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ผู้ประกอบการ SME พลาดไม่ได้คือ การเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานที่ประเทศจีนกับหอการค้าไทยในจีน รวมไปถึงการเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรระยะ 2 เดือนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นในการทำธุรกิจเจาะตลาดจีนได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันผู้ประการที่เข้าร่วมงานนี้จะสามารถเข้าถึงและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนอีกด้วย

งานสัมมนา “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” เปิดให้สำรองที่นั่งแล้ววันนี้ –  ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ Link: https://www.eventpop.me/e/15874 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line: @CPSME หรือช่องทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/Cpseeding