ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จับมือ ซีพี แอ็กซ์ตร้า เปิดประตู SME ไทย สร้างโอกาสใหม่ สู่ตลาดกัมพูชา

หลังจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยบริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในเวที “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” ซึ่งประเดิมภาคอีสานเป็นที่แรก เพื่อจับคู่ธุรกิจเชื่อม SME ไทย-ตลาดจีนโดยตรง โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Gateway to Global แล้วนั้น

ล่าสุด บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ได้เดินหน้าโครงการ Gateway to Global อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างโอกาสผู้ประกอบการไทยนำสินค้า made in Thailand เข้าสู่ตลาดโลก ด้วยกิจกรรม GATEWAY TO CAMBODIA THE SERIES เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดกัมพูชา ประเทศคู่ค้าสำคัญในอาเซียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้เข้าใจตลาด ทดลองตลาด และเข้าสู่ตลาด โดยเริ่มเปิดประตูแรก ผ่านกิจกรรม GATEWAY TO CAMBODIA ONLINE BOOT-CAMP เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ พฤติกรรมการบริโภค การเตรียมตัวเข้าตลาดโมเดิร์นเทรดในกัมพูชา และการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ, ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยร่วมแบ่งปันความรู้ และเปิดโอกาสในการขยายตลาดร่วมกับ ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ แก่ผู้ประกอบการไทย  โดยมีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางออนไลน์อย่างคับคั่ง

นายนิรวัชชน์ รังสีกาญจน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ได้กล่าวว่า อัตราการเติบโตที่คาดการณ์ของเศรษฐกิจกัมพูชาในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ +5.5% และธุรกิจออนไลน์จะขยายตัวมากขึ้น และมีแพลตฟอร์ม e-commerce สำหรับสินค้าประเภทอาหาร เครื่องสำอาง แฟชั่น ของใช้ในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งธุรกิจค้าปลีก Modern Trade ได้รับความนิยมมากขึ้นจากมาตรการสุขอนามัยที่เข้มงวดกว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม  ซึ่งความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า ถือเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยที่จะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดกัมพูชา

นางสาวชุติมา อุปริพุทธางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ได้ติดอาวุธให้ผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่แม็คโคร กัมพูชา และเข้าใจพฤติกรรมการบริโภค โดยแนะนำในการเตรียมตัวที่สำคัญในเรื่องของการตั้งราคาขายที่จะต้องเป็นราคาที่สามารถแข่งขันในตลาด และสามารถให้ลูกค้าสามารถแข่งขันในตลาดและมีกำไรอย่างเหมาะสม และในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องในห้างเนื่องจากแม็คโครเป็นห้างค้าส่ง ดังนั้นกิจกรรมจะมีความแตกต่างกว่าห้างอื่น จะเน้นส่วนลด และของแถมเพื่อผันเป็นกำไรได้อย่างเหมาะสม

ด้าน นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ได้เผยถึงประตูแห่งโอกาสในการฝากโพรไฟล์สินค้าของผู้ประกอบการไทยผ่านแพลตฟอร์มแห่งโอกาส เพื่อทำการคัดเลือกสินค้าเข้าสู่แม็คโคร กัมพูชา และการทดลองตลาด GATEWAY TO CAMBODIA SANDBOX ในการเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดเป้าหมายด้วยตัวเอง เพื่อปรับธุรกิจและสินค้าให้เข้ากับพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคชาวกัมพูชา และเข้าถึงความคิดความชอบของลูกค้าในตลาดเป้าหมาย ผ่านการทดลองขาย market research ซึ่งมีเครื่องมือที่ทันสมัยและวัดผลได้จริง