ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ หนุน DITP Malaysia เปิดประตูสู่โอกาสพา SME ไทยบุกตลาดมาเลเซีย ในงาน Sabah International Expo 2023

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดย บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดรับสมัครสินค้าจากผู้ประกอบการไทยเพื่อเตรียมนำไปเสนอกับคู่ค้าในประเทศมาเลเซียผ่านงาน Mini Thailand Week 2023 โดย DITP Malaysia Partnering with Sabah International Expo 2023 (SIE) ในวันที่ 21 – 24 กันยายน 2566 ณ Sabah International Convention Centre (SICC), Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia โดยจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทยทั่วประเทศผ่านโครงการแพลตฟอร์มแห่งโอกาส CPseeding.com ได้มาเจรจาธุรกิจพร้อมพัฒนาศักยภาพให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งในระดับประเทศและสากล

ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท่ามกลางความท้าทายในด้านต้นทุนและการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งสวนทางกับความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง จากงานวิจัยพบว่ามูลค่าค้าปลีกผ่านช่องทางไฮเปอร์มาเก็ตในประเทศมาเลเซียในปี 2565 นั้นเพิ่มขึ้นถึง 4% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ยกตัวอย่างเช่นโลตัส ที่นับว่าเป็นผู้ค้าชั้นนำของช่องทางไฮเปอร์มาเก็ต นั้นมีส่วนแบ่งตลาดถึง 30% ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายที่นับว่ามีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการไทย

คุณเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด กล่าวว่า CP Seeding โดยความร่วมมือกับ DITP Malaysia มีความตั้งใจที่จะพาผู้ประกอบการไทยพลิกวิกฤตสู่โอกาสพร้อม เปิดประตูสู่มาเลเซียผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลาย โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่ CP Seeding ให้ความสำคัญคือการ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าไทยในการออกสู่ตลาดมาเลเซียมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการคัดสรรสินค้าที่มี คุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของตลาด มากไปกว่านั้น DITP Malaysia และ CP Seeding เล็งเห็นถึง ความสำคัญในการโปรโมทสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยมีความตั้งใจที่จะจับมือผนึกกำลังในการส่งเสริมสินค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดโอกาสให้สินค้าไทยออกสู่ตลาดมาเลเซียและประเทศใกล้เคียงได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

CP Seeding เชื่อมั่นว่า ทางบริษัทฯ สามารถให้การสนับสนุนกลยุทธ์กุญแจ 8 ดอก ของ DITP Malaysia สู่วงการส่งออกสินค้าฮาลาลไปมาเลเซียได้เป็นอย่างดี โดยทาง CP Seeding มีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความน่าเชื่อถือผ่านระบบคัดกรองของ CP Seeding เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการควบคู่กับโครงการต่างๆ ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในด้านกลไกการตลาด เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการไทยก่อนขยายธุรกิจสู่ตลาดนอก อีกทั้งบริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านองค์ความรู้การค้าปลีก พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องการขาย, การตั้งราคาและข้อมูลด้านการขยายตลาดแก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากกระบวนการคัดเลือกสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเชื่อมผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ในการพัฒนาตลาดสินค้า OEM ร่วมกับผู้นำเข้าและคู่ค้าในตลาดมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของ การสนับสนุนการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย ยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

โดยบริษัท ซีพี ซีดดิ้งฯ เล็งเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการเปิดประตูสู่โอกาสนำพาผู้ประกอบการไทยบุกตลาดมาเลเซียอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสมัครส่งข้อมูลสินค้าเพื่อการคัดกรองเบื้องต้นในวันที่ 20 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ผ่าน www.cpseeding.com ทางบริษัทฯเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เติมเต็มองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ตลาดมาเลเซีย ขยายผลทางธุรกิจไปยังช่องทางการขายภายในเครือฯ พันธมิตร เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน