“ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์” บุกตลาดมาเลเซีย นำทัพสินค้าไทย ผู้ประกอบการต่อยอดโอกาส สู่ความสำเร็จในตลาดโลก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยบริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด สนับสนุน SME ไทยที่ต้องการขยายตลาดต่างประเทศ เริ่มขยายตลาดอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซีย โดยความร่วมมือกับภาครัฐจากทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นำโดย DITP Malaysia, Royal Thai Embassy และ Government of Sabah ในงาน Mini Thailand Week 2023 ณ Sabah International Convention Centre (SICC), Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21-24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 38,606 ราย จาก 21 ประเทศ โดย CP Seeding ได้นำทัพสินค้าของผู้ประกอบการไทยผ่านโครงการแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบอย่างเต็มรูปแบบ ร่วมนำเสนอสินค้าในงานดังกล่าว

คุณเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด กล่าวว่า ในการร่วมงานที่รัฐ Sabah ประเทศมาเลเซีย ในครั้งนี้ CP Seeding ได้นำทัพสินค้าของผู้ประกอบการไทยกว่า 40 รายการ ซึ่งครอบคลุมหลากหลายกลุ่มสินค้าจากผู้ประกอบการไทยกว่า 10 ราย ไปทดสอบตลาดที่มาเลเซีย ผ่านการทำ Market Testing ซึ่งทาง CP Seeding ได้รับผลตอบรับที่น่าประทับใจจากจากผู้บริโภค ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายในประเทศมาเลเซียเป็นอย่างยิ่ง หนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ คือขั้นตอนการทดลองตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีโอกาสได้ปรับปรุงสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ความคิดเห็นจากคนมาเลเซียส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าสินค้าไทยเป็นที่สนใจในประเทศมาเลเซียมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีให้เห็นในตลาดค่อนข้างน้อย ซึ่งผลตอบรับที่ได้จากผู้บริโภคชาวมาเลเซียรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมงานนี้ ได้เป็นแรงผลักดันและเสริมแรงบันดาลใจให้ทาง CP Seeding ดำเนินการพัฒนาให้โครงการนี้ก้าวหน้าไปอีกขั้น เพื่อยกระดับธุรกิจ SME ไทยให้เติบโตและเป็นที่ตอบโจทย์ตลาดโลกอย่างยั่งยืน

ขณะที่อีกหนึ่งจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จคือการหารือเชิงนโยบายร่วมกับคณะรัฐมนตรีจากรัฐ Sabah นำโดย LB Phoong Jin Zhe, Minister of Industrial Development and Entrepreneurship Ministry, คุณลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเซีย และคุณวรวรรณ วรรณวิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งในวาระนี้ คุณฐิติพร สุนทรชื่น (Head of Global Business, CP Seeding Social Impact) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมในฐานะบริษัทที่สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในแง่ของการค้าระหว่างประเทศ โดยประเด็นสำคัญที่ได้จากการหารือครั้งนี้คือ การสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ ในการร่วมผลักดันนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี เพื่อเกื้อหนุนให้การค้าระหว่างไทยและมาเลเซียมีความเหนียวแน่นมากขึ้น ซึ่งทาง CP Seeding มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการเน้นให้คณะผู้แทนจากรัฐ Sabah ได้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ร่วมด้วยการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์​ เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับนานาชาติถึงความพร้อมในการนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดมาเลเซีย รวมทั้งตลาดประเทศอื่นๆที่ครอบคลุมพื้นที่เกาะบอร์เนียวและคาบสมุทรโดยรอบ อาทิ เช่น อินโดนีเซีย บรูไน และ ฟิลิปปินส์ ในภายภาคหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกเหนือจากนี้ CP Seeding ยังได้ผนึกกำลังภายในร่วมกับ CPF Malaysia และ Lotus’s Malaysia ในการเพิ่มโอกาสเข้าถึงช่องทางการขายต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการการสั่งซื้อสินค้าไทยของผู้บริโภคในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานกำลังเพื่อช่วยปลดล็อคข้อจำกัดในการส่งออกสินค้าให้ผู้ประกอบการไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตีแผ่ความต้องการของตลาดผ่าน Market Insights และการวางแผนร่วมกันเพื่อนำเสนอสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดมาเลเซียอย่างมีแบบแผน ซึ่ง CP Seeding มีความเชื่อว่าการพัฒนากระบวนส่งออกสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ทาง CP Seeding ได้ทำอย่างต่อเนื่องนั้น จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่แต่ละภาคส่วนจะสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแสดงสินค้าและการโปรโมทสินค้าไทย หรือ กิจกรรมอื่นๆที่สามารถนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในภายภาคหน้าได้อย่างมีประสิทธิผล