เครือซีพีผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจในเครือ สร้างพลังการสื่อสารเชิงรุก เสริมภูมิคุ้มกันการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) พร้อมอัพเดทเทรนด์ และการรับมือด้านการสื่อสารให้ก้าวทันทุกเหตุการณ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดประชุม การสื่อสารเชิงรุก เสริมภูมิคุ้มกันการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยการผนึกกำลังด้านการสื่อสารของทุกกลุ่มธุรกิจภายในเครือ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ระดับเครือ และแนวทางการขับเคลื่อนงานสื่อสารองค์กรเชิงรุก โดยมี ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือฯ พร้อมด้วยผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กรจาก กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือฯ อาทิ คุณศศิเพ็ญ ไตรโสภณ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือฯ คุณธานี ลิมปนารมณ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ซีพีออลล์ คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด ทรู คอร์ปอเรชั่น คุณอนุตร พฤกษ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด digital ซีพีเอฟ คุณเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงเพื่อน ๆ พี่น้องที่ทำงานด้านสื่อสารองค์กรจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ รวมประชุม ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

เริ่มด้วย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวต้อนรับด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมฉายภาพกลยุทธ์ และทิศทางด้านการสื่อสารของเครือฯ

ต่อด้วย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Facebook ที่มาอัพเดท การรับมือ และการรู้เท่าทันภัยออนไลน์ ผ่านการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ด้วยบรรยากาศอบอุ่นที่อบอุ่นเป็นกันเอง ของ พี่ ๆ น้อง ๆ ต่างตั้งอก ตั้งใจฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการร์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี