CP Symposium 2022: ขยายความผลงาน 4 ด้านที่เปิดรับเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่า ผลงานวิชาการของตัวเองอยู่ในด้านไหน เรามีตัวอย่างผลงาน CP Symposium แต่ละด้านมาขยายความให้ฟังค่ะ

💚 เวทีประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2022 (CP Symposium 2022) เปิดรับบทคัดย่อผลงาน 4 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  2. ด้านวิศวกรรม
  3. ด้านไอทีและเทคโนโลยีดิจิตอล
  4. ด้านความยั่งยืน

💚 ชวนเพื่อน ๆ ชาวซีพีมาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ที่จะช่วยพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไปด้วยกันนะคะ

📌ส่งบทคัดย่อผลงานได้แล้ว ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2022

📌ผ่านเว็บไซต์ https://symposium.cpgroupsustainability.com/

#นวัตกรรมบัวบาน #CPSymposium2022

💚