‘ซี.พี. เวียดนาม’ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น พร้อมชมงาน “เทศกาลเนื้อ ซี.พี. vietgap” ให้ชาวเวียดนามช้อปอาหารคุณภาพซีพีจุใจ

คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ให้แก่ พนักงาน ซี.พี. เวียดนาม ฝ่ายธุรกิจอาหารสัตว์ภาคเหนือ 5 ราย ที่มีผลงานโดดเด่น โดยมี คุณอดิศักดิ์ ต่อสกุล ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ซี.พี. เวียดนาม และ คุณ วู อันห์ ตวน (Mr. Vu Anh Tuan) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจอาหารสัตว์ภาคเหนือ ร่วมด้วย

คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ กล่าวขอบคุณ พร้อมชื่นชมการอุทิศตนของผู้บริหารและพนักงาน ซี.พี. เวียดนาม ทุกท่าน ที่มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามหลักค่านิยมองค์กร 6 ประการ ของเครือซีพี เชื่อว่า ซีพี เวียดนาม จะเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในการนี้ คุณสุขสันต์ คณะผู้บริหาร และฝ่ายธุรกิจฟู้ดภาคเหนือ ร่วมชมบูธ ซี.พี. เวียดนาม ที่นำผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ แบรนด์ซีพี อาทิ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไส้กรอก สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ จากกระบวนการผลิตมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ให้ชาวเวียดนามได้ช้อปจุใจ ในงาน “เทศกาลเนื้อ ซี.พี. vietgap” ณ ท็อปส์ มาร์เก็ต และ เดอะ การ์เด้น ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ที่มา PR CPF