เครือซีพี เปิดเวที Set Stages For Talents เวทีรวมพลังคนรุ่นใหม่ ผ่านแคมเปญ “CP Young Talents” ประเดิมเวทีแรก “คนรุ่นใหม่ คิดเปลี่ยนโลก” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือซีพี เชื่อมั่นพลังคนรุ่นใหม่ ว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้ได้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เปิด เวที Set Stages For Talents ให้กับผู้นำรุ่นใหม่ของเครือซีพี ที่มีความสนใจและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านแคมเปญ “CP Young Talents” ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนรุ่นใหม่ของเครือซีพี ได้ปลดปล่อยพลัง ความสามารถ แสดงศักยภาพที่มีออกมาอย่างเต็มกำลัง โดยคิกออฟเวทีแรก เป็นการรวบรวมผู้แทนคนรุ่นใหม่ ซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจและสายงานต่าง ๆ ของเครือซีพีรวม 17 คน มาแลกเปลี่ยนมุมมอง “คิด เปลี่ยน โลก” ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและความมุ่งมั่นของเครือซีพีในการพัฒนาทั้งธุรกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์คือ เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน และเพื่อองค์กร และพร้อมจะก้าวไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนของเครือซีพีภายในปี 2030 ส่วนเวทีต่อไปจะเป็นโจทย์เรื่องอะไรนั้น เพื่อน ๆ ต้องคอยติดตาม CP Young Talents อย่างใกล้ชิด งานนี้บอกเลยห้ามพลาดเด็ดขาด

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดเผยว่า “พลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ จะเป็นหนึ่งแรงสำคัญที่จะช่วยพัฒนาภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต จึงเป็นที่มาของ แคมเปญ CP Young Talents เป็นเวทีผู้นำรุ่นใหม่ของเครือซีพี ที่เป็นแพลตฟอร์มให้คนรุ่นใหม่ของเครือซีพี มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน เป็นเวทีที่เปิดรับฟังทุกเสียงของคนรุ่นใหม่ และยังสามารถจุดประกายความคิด ความรู้ ทักษะ สร้างเครือข่าย สานต่อโครงการที่ดำเนินงานอยู่ และกลับไปสร้างพลังความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรและประเทศชาติ อย่าคิดว่าเราตัวเล็ก ๆ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อต่อยอดในการสร้างคุณค่าพร้อมไปกับการทำธุรกิจ

เตรียมพบกับ หลากหลาย ไอเดีย ของคนรุ่นใหม่ CP Young Talents ที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดด้านความยั่งยืนของเครือซีพี

ได้ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง

Facebook : We are CP https://web.facebook.com/wearecp

YouTube : We are CP https://shorturl.asia/fnLRI

TikTok : weare_cp https://www.tiktok.com/@weare_cp

“ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้”

#คนรุ่นใหม่คิดเปลี่ยนโลก #CPYOUNGTALENTS #เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน #SDGsGoals #SDGs #ความยั่งยืน #ซีพีเพื่อความยั่งยืน #SetStagesForTalents