โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนปลื้มชาวซีพีส่งผลงานจากทั่วโลกรวม 367 ผลงานมากกว่า 2 ครั้ง ที่ผ่านมาทุกกลุ่มธุรกิจมีส่วนร่วมส่งผลงาน นัดประชุมกรรมการกลั่นกรองเดินหน้าให้คะแนน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน โครงการปลูกฝังคนซีพีสร้างคุณค่าและความเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมและชุมชนโดยมี ดร.สดุดี สุพรรณไพ เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารฟอร์จูน (ซีพีทาวเวอร์ 2) สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กรเครือฯโดยมีกรรมการร่วมประชุมรวมทั้งทางออนไลน์เพื่อแจ้งจำนวนผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมดให้กรรมการทราบเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป

ดร.สดุดีเผยว่าเป็นเรื่องน่ายินดี ครั้งนี้มีผลงานส่งเข้ามาทั้งสิ้น 367 โครงการ มากกว่า 2 ครั้งที่ผ่านมา จากครั้งแรก จำนวนผลงานส่งเข้ามา 98 โครงการ ครั้งที่ 2 จำนวน203โครงการ ทั้งนี้ 367 โครงการ แยกเป็นประเภท 1.โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี 163 โครงการ 2. ประเภทต้นกล้าแห่งความหวัง 140 โครงการ และ 3.ประเภทร่มเงาแห่งความยั่งยืน 64 โครงการ

โดย 367 โครงการแยกเป็นผลงานจากกลุ่มธุรกิจต่างๆของเครือฯในประเทศไทย 178 โครงการ ประกอบด้วยซีพีเอฟ 49 โครงการ ซีพีออลล์ 43 โครงการ แม็คโคร 22 โครงการ CP Group 21 โครงการ ทรู17 โครงการ กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ 7 โครงการ กลุ่มพืชครบวงจร(ข้าวโพด) 6 โครงการ กลุ่มซีพีแลนด์ 5 โครงการ กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง 3 โครงการ แอสเซนด์ 2 โครงการ กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ 1 โครงการกลุ่มเจียไต๋ 1 โครงการ กลุ่มธุรกิจพลาสติก 1 โครงการ ส่วนโครงการของต่างประเทศ189 โครงการ เป็นของจีน 127 โครงการ เวียดนาม 28 โครงการ ฟิลิปปินส์ 7 โครงการเมียนมา 5 โครงการ ลาว 4 โครงการ ตุรกี 4 โครงการ อินเดีย 4 โครงการ โปแลนด์ 2 โครงการ สหรัฐอเมริกา 2 โครงการ กัมพูชา 2 โครงการ รัสเซีย 1 โครงการ อังกฤษ 1 โครงการ เบลเยี่ยม 1 โครงการ และบังคลาเทศ 1 โครงการ

ดร.สดุดี กล่าว อีกว่าวันนี้ได้เชิญคณะกรรมการกลั่นกรองฯมาประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯจะเริ่มพิจารณาให้คะแนนผลงานทั้งหมดเพื่อคัดเลือกโครงการในรอบแรกตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน- 30 ตุลาคม 2563 และทำการ consensus ให้แล้วเสร็จภายใน 15 พฤศจิกายน เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการโครงการฯพิจารณาอีกรอบก่อนที่จะมีการตัดสินโครงการที่จะได้รับการยกย่องในวาระเครือซีพีครบ 100 ปี ในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021ใน ปี 2564 ทั้งนี้เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากองค์ประกอบหลักได้แก่ การแก้ปัญหาชุมชน สังคม พนักงานหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วม ประโยชน์ที่ได้รับและเรื่องของความยั่งยืน