กิจการเครือซีพี/CPF-ทรู-CPALL-CPRAM-Makro-CPLAND-CP intertrade รับประกาศนียบัตรเป็นองค์กรร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 เดินหน้าสู่เป้าหมาย “องค์กรคาร์บอนต่ำ”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 คุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมมอบประกาศนียบัตร ฉลากลดโลกร้อน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร กิจกรรมชดเชยคาร์บอนในงาน Carbon Neutral Event คือ “CPF Run for Charity at Fort Adisorn 2020” โครงการคาร์บอนนิวทรัลส่วนบุคคล (Carbon Neutral Man) ให้กับสถานประกอบการ และ บุคลากรของ CPF พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)

โดยมี คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์, คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, คุณบุญเสริม เจริญวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจอาหารสัตว์บก, คุณเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก, คุณจิรัญดร จักษุศรี รองกรรมการผู้จัดการ และคุณกุหลาบ กิมศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักระบบมาตรฐานสากล พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตร ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

คุณ​วุฒิ​ชัย​ สิทธิ​ปรีดา​นันท์​ เผยว่าซีพีเอฟ​ ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งโครงการปลูกป่าในสถานประกอบการ โรงงานและชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมา สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์​ได้ 6,000 ตัน และขยายนโยบายดังกล่าวไปยังประเทศที่บริษัทที่ลงทุนอีก 16 ประเทศ เพื่อเดินหน้าสู่องค์กร​ Carbon Neutral​ ในปี 2573

คุณสมจินต์ ชดเชย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการผลิตอาหารสัตว์บกภาคกลาง CPF ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต้นแบบองค์กรจัดกิจกรรมนิวทรัลอีเว้นท์ ในวงเสวนาผลสำเร็จโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศปีที่ 7 ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ซีพีเอฟจัดกิจกรรมแบบปล่อยก๊าซคาร์บอนเท่ากับศูนย์ ผ่านการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รักษ์โลก Run For Charity +at Fort Adisorn 2020 โดยซีพีเอฟมีความพยายามลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกิจกรรม เช่น การผลิตเสื้อวิ่งจากขวด PET รณรงค์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขณะที่กลุ่มทรู รับประกาศนียบัตรรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573

โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน เป็นตัวแทนรับมอบ

ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มทรู ได้ร่วมใจกันดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งในปี 2562 ได้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)” และผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 รวมกว่า 450,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มทรู และนำไปสู่การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่

(1) การติดตั้ง Solar Cell ที่สถานีฐาน แล้วเสร็จ 455 แห่ง
(2) การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(3) การพัฒนา นวัตกรรมต่างๆ เช่น True Virtual World หรือ True VWORLD แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากการเดินทางได้
(4) รณรงค์ให้มีการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน” เป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถบันทึกการปลูก แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และช่วยคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บจากการปลูกต้นไม้ โดยได้มีการปลูกและแชร์แล้วกว่า 4 ล้านต้น

กลุ่มทรู มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นในปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ 10% เมื่อเทียบกับปี 2559 และเป้าหมายระยะยาวที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral ภายในปี 2573

ด้านซีพี ออลล์ ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น โดยอาคารธาราสาทร, ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ และศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิสุวรรณภูมิ และ บริษัท ซีพี แรม จำกัด (ลาดกระบัง, ชลบุรี) รวม 5 แห่ง เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ดำเนินงานและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)เช่นกัน

ซีพี ออลล์ ถือเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสมอมา ตามแนวทางการจัดการความยั่งยืน ซึ่งศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ (DC สุวรรณภูมิ) ได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานภายในศูนย์กระจายสินค้า ทำให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 101.736 tCO2e (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ด้านศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิสุวรรณภูมิ (CDC สุวรรณภูมิ) ได้ดำเนินงานโครงการด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาศูนย์กระจายสินค้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน โดยลดก๊าซเรือนกระจก ไปได้ถึง 139.493 tCO2e (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

ซีพีแรมเป็นอีกหน่วยงาน รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ความยั่งยืน ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

โดย คุณศิริวรรณ จวงตระกูล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และ คุณชุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ซีพีแรม เข้าร่วมงานโดยได้รับประกาศนียบัตร รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จาก คุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

นอกจากนี้ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัดและกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับประกาศนียบัตรรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์​ ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 เช่นกัน ย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตรได้ดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555

โดยได้ลดการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้น ได้ 7% ของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์​ข้าว กข. 43 ฉัตรไลท์ ซึ่งนอกจากเป็นข้าวที่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำแล้ว ยังมีค่าการปลดปล่อยคาร์บอน 2.47 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่าต่อ 1 กิโลกรัมข้าว ลดลงจากเดิม 37% ซี่งต่ำที่สุดในผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผลิตและรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

โดย คุณรดี สินพิเชธกร ผู้จัดการฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรดและกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีเป้าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 ตามนโยบายของเครือฯ

นอกจากนี้ยังมีซีพีแลนด์และสยามแม็คโครร่วมรับประกาศนียบัตรเช่นกัน

Cr:Pr CPF/ทรู/ซีพีออลล์/ซีพีแรม/ซี.พี. อินเตอร์เทรด