“ซีพี ออลล์” จัดกิจกรรม “วาดฝันปันสุข” ครั้งที่ 3/2567 บริเวณหน้าเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปิยะวรารมย์ 2 จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม ร่วมกับชมรมจิตสาธารณะ สำนักปฏิบัติการ 3 (BG) จัดกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า ภายใต้โครงการ “วาดฝันปันสุข” โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ณ บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปิยะวรารมย์ 2 จังหวัดนนทบุรี โดยมีคุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนการส่งเสริมกิจกรรมสังคม และคุณคุณราตรี สุภาษิต ผู้จัดการเขต สำนักปฏิบัติการ 3 (BG) ให้การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณจินตนา ใจเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการในการเพ้นท์ถุงผ้า โดยนำถุงผ้าที่เพ้นท์แล้วไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและชุมชน โดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง