ซีพี ออลล์ ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด จัดโครงการจัดทำและฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยสำหรับชุมชน ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

ซีพี ออลล์ ดำเนินงานตามปณิธานของ ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ โดยคุณสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไป ด้านการจัดการสาธารณภัย สำนักประสานรัฐกิจ พร้อมทีมงาน ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด จัดกิจกรรมในโครงการจัดทำและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับชุมชน ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ ทีมงานได้จำลองสถานการณ์สมมุติขึ้นมา โดยมีการแบ่งหน้าที่ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ให้กับคุณครูและเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในทุกช่วงเวลา โดยมีการจำลองจุดเกิดเหตุ และให้ทุกฝ่ายเรียนรู้และปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามขั้นตอนอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

Cr.CP All