ซีพี ออลล์ ติดกลุ่มหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 4 ปีซ้อน!!!

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยมีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก 146 บริษัท ซึ่งบริษัท ซีพี ออลล์ ติดกลุ่มหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี 2561
บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ (มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม) หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ตามรอบการประกาศผลในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ