เซเว่น อีเลฟเว่น มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค กับ สภาองค์กรชุมชน เขตดินแดง

ไม่หยุดเดินหน้า #คนไทยไม่ทิ้งกัน ครั้งนี้พวกเราขอส่งกำลังใจและกำลังกายให้แก่สภาองค์กรชุมชน เขตดินแดง ที่ในช่วงวิกฤตแบบนี้ สภาองค์กรชุมชนได้ทำงานร่วมกับอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน รวมทั้งการติดตามดูแลประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มผู้ยากไร้ ตกงาน ผู้ป่วย ผู้พิการ เพื่อจัดหาความช่วยเหลือที่เหมาะสม
ของที่พวกเราได้มอบในวันนี้ ได้แก่ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค ทางสภาองค์กรชุมชนได้นำไปส่งต่อให้กับทีมแพทย์และอาสาสมัคร ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่มาให้บริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน
“สำนักอนามัยเป็นเหมือนด่านหน้าที่ต้องดูแลประชาชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งค่อนข้างหนักเลยทีเดียว การที่มีอาหารหลากหลายเมนูมามอบให้เจ้าหน้าที่จึงช่วยได้มากๆ โดยเป็นทั้งกำลังใจและกำลังกาย ช่วยให้มีพลังต่อสู้ และพลังในการดูแลประชาชนต่อไปค่ะ” พญ.เวธกา แสงทิพย์บวร นายแพทย์ชำนาญการ สำนักอนามัย บอกกับทีมงาน
เซเว่น อีเลฟเว่น ขอเป็นกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์รวมถึงอาสาสมัครทุกท่าน ที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เพื่อประชาชนและประเทศของเรานะคะ