ทีมบรรเทาสาธารณภัยเซเว่น อีเลฟเว่น ช่วยชาวสระบุรี

จากสถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรงในจังหวัดสระบุรี ทีมบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยจิตสาธารณะ เซเว่น อีเลฟเว่น นำโดยนายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ เดินหน้า “คนไทยไม่ทิ้งกัน”เร่งลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดย นายสมบัติ เกียรติไทยพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองโดน เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ กองเรือโดยทีมบรรเทาสาธารณภัย เซเว่น อีเลฟเว่น เข้ารับ ส่ง ประชาชน ผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหนองโดน และ ตำบลต้นตาลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส”

Cr. Thai Press