ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสเป็นแห่งที่ 8


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2-RNE ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวังน้ำเขียว รหัสร้าน บมจ. 9375 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ให้แก่ชมรมพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยมีคุณตรีวิทย์ จินดา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพัชริน ตั้งเรืองสุวรรณ ผู้จัดการเขตปฏิบัติการ พื้นที่ RNE สำนักปฏิบัติการ 2- RNE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นประธานเปิด โดยมีคณะครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว คณะผู้บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก


ผลิตภัณฑ์ของชมรมพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ที่วางจำหน่าย ได้แก่ พุทรานมสด หน่อไม้ดอง มะดันแช่อิ่ม ผักปลอดสารพิษ ผู้สนใจสามารถอุดหนุนได้ที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวังน้ำเขียว เปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.