“กาแฟมวลชน” บริจาคเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป สมทบโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

“กาแฟมวลชน” ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เดินหน้าบริจาคเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป สมทบโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นร่วมกับบริษัทในเครือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยมี พญ.เบญญา เปล่งศรีงาม ,คุณนงนุช แดมสินค้า และ คุณสุริยัณห์ เหลานาคำ ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564