ซีพี ออลล์ ชวนชมโฆษณา “ความภูมิใจ เป็นอาหารใจของเรา” ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา

ซีพี ออลล์ ชวนชมโฆษณา "ความภูมิใจ เป็นอาหารใจของเรา"

เพราะการเดินทางของร้าน 7-Eleven ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่เพียงเพราะเราคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นพวกเราที่เป็นห่วงโซ่คุณค่าของครอบครัว 7-Eleven

เรามีเพื่อนคู่ค้า ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผลิตภัณฑ์ชุมชน เกษตรกร การขนส่งกระจายสินค้า ผู้รับเหมาก่อสร้างร้าน ตลอดจนเพื่อนพนักงานทุกภาคส่วนกว่า 220,000 คน รวมแล้วกว่า 10 ล้านคนที่คอยส่งมอบสินค้า บริการที่ดีมีคุณภาพตลอด 24 ชม.

ร่วมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงาน ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจระดับประเทศ

ซีพี ออลล์ ชวนชมโฆษณา "ความภูมิใจ เป็นอาหารใจของเรา"

CP ALL ภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างคนไทยและส่งต่อสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพให้กับลูกค้าตลอดมา และเราจะขอเคียงข้างชุมชน และสังคมด้วยการบริการด้วยหัวใจตลอดไป

#ความภูมิใจเป็นอาหารใจของเรา #7Eleven #CPALL #ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน #เซเว่นส่งเสริมSME #สร้างเศรษฐกิจชุมชน