ซีพี ออลล์ แจ้งด่วน SMS ปลอมระบาด ย้ำร้านเซเว่นฯไม่ขอข้อมูลบุคคล

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยสํานักบริหารการสื่อสารองค์กร แจ้งล่าสุด 17 มกราคม 2567 ถึงลูกค้าทุกท่าน ตามที่มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ทําการหลอกลวงด้วยการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังโทรศัพท์ของท่าน ในรูปแบบต่าง ๆ

บริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านโปรดระวังข้อความปลอมที่แอบอ้างเป็น 7-Eleven, 24Shopping รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่ไม่ใช่ SMS ที่เป็นทางการของบริษัทและขอยืนยันว่าบริษัทไม่มีนโยบาย ส่ง SMS เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าโดยเด็ดขาด ขอความกรุณาอย่าหลงเชื่อ

สําหรับกลุ่มบุคคลหรือบุคคลใด ที่ทําการส่ง SMS ข้อความเท็จ โดยแอบอ้างบริษัทจะถูก ดําเนินคดีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด

ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กทางการของบริษัท (www.facebook.com/cpall7 ) หรือโทร 02-826-7744