ชมรมเพื่อนรักจักรยาน ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ปั่นปลูกป่า” Season 2 ที่ชายทะเลบางขุนเทียน

ชมรมเพื่อนรักจักรยาน ซีพี ออลล์ นำโดย คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร คุณโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักประสานรัฐกิจ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัวซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น รวมกว่า 150 คน จัดกิจกรรม Bike For Fun “ปั่นปลูกป่า” Season 2 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย 7 Go Green  และยังสร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน สร้างพลังในการขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมและชุมชนที่ดี

กิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง เพื่อเป็นปราการธรรมชาติในการดูแลรักษาป่าชายเลน ณ สะพานรักษ์ทะเล เขตบางขุนเทียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก และความสามัคคีของทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรม

โดยชมรมเพื่อนรักจักรยาน ซีพี ออลล์  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2559 และได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 8 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์ พร้อมเป็นกิจกรรมที่สร้างพลังความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกชมรม รวมถึงสร้างเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มนักปั่นจักรยานทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งยังเพื่อลดมลภาวะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

ที่มา ซีพีออลล์