ศูนย์กระจายสินค้าเซเว่นฯ นครราชสีมา มอบทุนการศึกษาในโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่นฯจากเงินบริจาคลูกค้า แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา

ศูนย์กระจายสินค้า เซเว่นอีเลฟเว่น นครราชสีมา นำโดย คุณอาภรรณ ศิริมโนพิเชษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ นำพนักงานศูนย์กระจายสินค้า นครราชสีมา มอบทุนการศึกษา พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท จากโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่น เพื่อสาธารณกุศลทุกภูมิภาค จากการบริจาคของลูกค้าเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศในเคมเปญแสตมป์ ตามปณิธาน “Giving and Sharing” ให้กับ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา