ทีมวิทยากรดับเพลิง ประสานรัฐกิจ ซีพี ออลล์ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ทีมวิทยากรดับเพลิง นำโดยคุณสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านการจัดการสาธารณภัย เข้าดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับคณาจารย์บุคลากร และนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กฤษณะ จันทรโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมด้วย รถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลกำแพงแสน และรถพยาบาล ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รับการสนับสนุนเบเกอรี่ จาก บริษัท ซีพีแรม จำกัด เดินหน้าปณิธานองค์กร “Giving and Sharing” ของ ซีพี ออลล์

ที่มา คน ซีพี ออลล์