“ซีพี ออลล์” มอบสื่อการเรียนรู้หนังสือไวยากรณ์เขมรเบื้องต้นแก่ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือพร้อมมอบหนังสือไวยากรณ์เขมรเบื้องต้น​ เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนด้านการเรียนรู้ทางภาษาแก่นักศึกษา โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนรับมอบ​ ได้แก่ รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วลีรัตน์ มันทุราช อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมเขมร​