“ซีพี ออลล์ และ ซีพี รีเทลลิงค์” สานพลัง ส่งต่อความรู้สร้างอาชีพ ในโครงการกาแฟสร้างสุขฯ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 คุณประสิทธิ์  ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดเมล็ดกาแฟ แก่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี  โดยมีคุณสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทั้งมีคุณชาญ ทันธะศิริ รองผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาบุคลากร บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการร้านกาแฟของศูนย์เรียนรู้ฯ  พร้อมกันนี้ ยังได้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟแก่สมาชิกในศูนย์เรียนรู้ฯ  จำนวน 170 คน 

อันเป็นการดำเนินงานในโครงการกาแฟสร้างสุขและโอกาส  ณ ที่ทำการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  ได้ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการกาแฟสร้างสุขและโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเปราะบาง นำมาสู่การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสืบไป

ที่มา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)