ซีพี ออลล์ ลงนาม MOU ด้านการศึกษากับกระทรวงการศึกษาฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา

คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ Managing Director International Business คุณสนธยา หวังศิริเวช Managing Director บริษัท ซีพี ออลล์ (กัมพูชา) จำกัด คุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือด้านความร่วมมือทางการศึกษา กับคณะผู้บริหารของกระทรวงการศึกษา เยาวชน และกีฬา (Ministry of Education, Youth and Sport) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย H. E Dr. IM Koch รัฐมนตรีช่วย (Secretary of State) และคณะ ที่กระทรวงฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) ระหว่างกรมการฝึกอบรมอาชีวศึกษา (Department of Vocational Orientation) กระทรวงการศึกษาฯ โดย Dr. Meak Chantheng รองอธิบดีกรมฯ กับ บมจ. ซีพี ออลล์ โดย คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล สำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในสาขานวัตกรรมการค้าปลีก เทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตามความต้องการในการพัฒนาประเทศของกัมพูชา ซึ่งเป็นไปตามปณิธาน “Giving and Sharing” ของซีพี ออลล์ และค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ ซีพี ออลล์ ยึดมั่น ในการเข้าไปดำเนินธุรกิจในราชอาณาจักรกัมพูชา

ที่มา คน ซีพี ออลล์