ซีพี ออลล์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน ตลอดพุทธศักราช ๒๕๖๗ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จัดพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ หรือ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โดยวันนี้ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ คือ ถวายทาน รักษาศีล สาธยายขพระไตรปิฎก และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร คุณชวน นิ่มกิตติกุล ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเจ้าหน้าที่บริหาร  ซีพี ออลล์ คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์ คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้าน Executive 1 และในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรม นำคณะทีมงาน และพนักงาน ซีพี ออลล์ ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร อย่างคับคั่ง

ที่มา คน ซีพี ออลล์