ค่ายการ์ตูนหรรษา X ALL ART FOR KIDS สำหรับบุตรหลานพนักงานปี 2566

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรมศิลปะกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ค่ายการ์ตูนหรรษา X ALL ART FOR KIDS ตอน คิดส์ดีเพื่อสิ่งแวดล้อม” สำหรับบุตรหลานพนักงาน โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 6-12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 71 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 3

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านการวาดการ์ตูนและศิลปะ ถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดการ์ตูนและกิจกรรมศิลปะอีกทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันแรกเป็นกิจกรรมวาดลายเส้นเป็นการ์ตูนโดยมีวิทยากรจากสมาคมการ์ตูนไทย ประกอบด้วย คุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ)และคุณณรงค์ จรุงธรรมโชติ (ขวด เดลินิวส์) วันที่สองเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยคุณพชรมน จิตมะกล่ำ (ครูกบ) ซึ่งคณะวิทยากรร่วมกันถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการวาดการ์ตูนและศิลปะแก่กลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด สำหรับพิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรได้รับเกียรติจากคุณอังคณา อังสนานนท์ ที่ปรึกษา สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี