ประธานโครงการ Reward & Recognition มอบเกียรติบัตรชื่นชมทีมจัดการสาธารณภัย กรณีช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานแถวกิ่งแก้ว

จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติกขนาดใหญ่ บริเวณซอยกิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และได้เกิดระเบิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และบ้านเรือนประชาชน รวมถึงร้านเซเว่น อีเลฟเว่น บริเวณโดยรอบเป็นวงกว้าง รัศมีกว่า 500 เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากสารเคมี จนต้องมีคำสั่งให้อพยพประชาชนในรัศมี กว่า 5 กิโลเมตร

ทีมจัดการสาธารณภัย สำนักประสานรัฐกิจ นำโดยคุณสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไป ด้านการจัดการสาธารณภัย, คุณวิเชียร สุทธิมีชัย ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายอบรมและฝึกซ้อมอัคคีภัย, คุณอิทธิเดช บุคจำปา เจ้าหน้าที่อาวุโสอบรมและฝึกซ้อมอัคคีภัย, คุณพีรดลย์ เคนอ่อน เจ้าหน้าที่อาวุโสอบรมและฝึกซ้อมอัคคีภัย และคุณภีมพศ ทองสำลี เจ้าหน้าที่อบรมและฝึกซ้อมอัคคีภัย ได้เข้าช่วยระงับเหตุ พร้อมร่วมแจกน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เข่าร่วมระงับเหตุในครั้งนั้น รวมถึงได้ช่วยอพยพน้องๆ พนักงานร้านเซเว่นฯ ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง ออกจากพื้นที่ถึงที่พักชั่วคราวอย่างปลอดภัย

โครงการ Reward & Recognition บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ และชื่นชมทีมงานจากหน่วยงานจัดการสาธารณภัย ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ช่วยเหลือชุมชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ตามแนวทาง 3 ประโยชน์ เพื่อประเทศ สังคม และองค์กร โดยในวันนี้ 22 กรกฎาคม 2564 คุณลาวัณย์ เตียงหงษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรชื่นชมความดี ระดับต้นบุญ แก่ทั้ง 5 ท่าน โดยทุกท่านจะได้รับแต้ม ALL Member จำนวน 100,000 แต้ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในความเสียสละ ทำประโยชน์คุณงามความดีแก่สังคม ตามหลัก ค่านิยม 6 ประการ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ที่มา: ซีพีออลล์ นิวส์