ซีพี  ออลล์ ภาคภูมิใจ ร่วมพาคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ผนึกกำลังเครือซีพีทุกภาคส่วน  สร้างโรงพยาบาลสนาม “ซีพี – ดับบลิวเอชเอ – จุฬารัตน์”

กว่า 3 ปีแล้วที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  และดูเหมือนว่าศึกครั้งนี้จะยังไม่มีท่าทีที่จะจบลง  ขณะเดียวกันการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์โอมิครอน ก็ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ที่ผ่านมา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์  จำกัด  โดย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่  ได้เริ่มดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 มานับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด  สอดคล้องกับค่านิยมของเครือซีพี  ที่ยึดหลัก 3 ประโยชน์เป็นที่ตั้ง คือ เพื่อประเทศชาติ เป็นอันดับแรก ต่อมาคือเพื่อประชาชน และเพื่อองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้เดินตามรอยแนวทางเดียวกับเครือซีพีในการทำประโยชน์ให้กับชาติ ประชาชน และ สังคม  ผ่าน 4 โครงการหลัก ภายใต้งบประมาณ 88 ล้านบาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ผ่านตัวแทนพนักงานร้านกว่า 200,000 คน  และผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นอีกกว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ  ทั้งโครงการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล 50 แห่งทั่วประเทศ  โครงการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบผ่านทางมูลนิธิ ชมรม และชุมชนต่างๆ  โครงการร่วมมือกับเพจอีจัน  ส่งมอบออกซิเจนและนมให้กับมารดาและลูกที่ต้องกักตัว  แจกคูปองให้กับคนติดโควิด คนตกงานเพื่อมารับข้าวสารและอาหารแห้งที่เซเว่นฯทุกสาขา โครงการช่วยค่าครองชีพ  ลดราคาอาหารสินค้าภายในร้านเซเว่นฯ  และโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2563 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแพทย์ พยาบาล ประชาชนทั่วประเทศ  รวมไปถึงพระสงฆ์  ด้วยการสนับสนุนโรงทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับวัดและชุมชนในช่วงที่ออกบิณฑบาตไม่ได้ จนถึงตอนนี้  ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์, หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด, เครื่องวัดอุณหภูมิ, น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ, วัด, ภาคประชาสังคม และกลุ่มเปราะบาง

อีกหนึ่งภารกิจอันสำคัญที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของซีพี ออลล์  คือการผนึกกำลังกับเครือเจริญโภคภัณฑ์  บริษัทในเครือ และพันธมิตรอย่าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์  ปรับปรุงคลังสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สร้างโรงพยาบาลสนาม “ซีพี – ดับบลิวเอชเอ – จุฬารัตน์”  ให้เป็นโรงพยาบาลสนามที่มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลหลัก เพิ่มโอกาสให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้เข้าถึงระบบการรักษา โดยรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มระดับสีเขียวและสีเหลือง จำนวนกว่า 600 เตียง  มาตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ปี 2564 ที่ผ่านมา

คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   ได้เผยถึงแนวคิดของการสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ว่า มาจากการที่เครือซีพีในฐานะบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่าหนึ่งศตวรรษใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร  จึงมีความสำนึกและความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์  ที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวาระครบ 5 ปีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสืบสานพระราชปณิธานจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดิน  ด้วยความตั้งใจของนายศุภชัย เจียรวนนท์  ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์  ที่มีความห่วงใยถึงคนไทยที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  จึงได้ระดมสรรพกำลังบริษัทในเครือฯ  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ซีพี ออลล์  สร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ขึ้นมาจนแล้วเสร็จภายใน 25 วัน  สอดคล้องกับหลักค่านิยมองค์กร  “ทำเร็วและมีคุณภาพ”  ที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้หายและมีสุขภาพแข็งแรง  จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

“ซีพี ออลล์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมกับเครือซีพีและทุกกลุ่มบริษัทในเครือ รวมไปถึงกลุ่มพันธมิตรอย่าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์  เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาล ซีพี –ดับบลิวเอชเอ –จุฬารัตน์  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามมาตรฐาน ระดับภูมิภาค  มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลหลัก จนสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19  ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  เพื่อช่วยชีวิตคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้”

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานของโรงพยาบาล ซีพี –ดับบลิวเอชเอ –จุฬารัตน์  ได้ช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19  ไปแล้วกว่า 3,313  ราย  ด้วยความพร้อมทางด้านระบบการแพทย์เต็มรูปแบบที่มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลหลัก  และเพื่อให้การติดตามอาการและทำการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้  อาทิ การติดตั้งท่อระบบระบายอากาศบริเวณหัวเตียงผู้ป่วยเพื่อดูดไอระเหยจากผู้ป่วยแต่ละเตียง การวางระบบอากาศภายในโซนดูแลผู้ป่วยในระบบ Negative pressure เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากในห้องไปสู่บริเวณอื่นๆ  ขณะที่โซนของเจ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาลเป็น Positive pressure เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อเข้ามาในห้อง การติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบออกซิเจนในทุกเตียง ซึ่งเป็นระบบจ่ายก๊าซเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและช่วยในการทำงานของเครื่องมือแพทย์ การติดตั้งเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow O2 FLO) และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบไตเทียม Mobile เพื่อรองรับเคสที่มีภาวะแทรกซ้อน รวมถึงมีห้องแล็ป ห้องเอ็กซเรย์ ห้องยาและเวชภัณฑ์ตลอด 24 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบการสื่อสารที่ครบวงจร ทั้งกล่องระบบสื่อสารบริเวณหัวเตียงผู้ป่วยในโซนสีส้มทุกเตียงเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ทันที และมีการติดตั้งระบบสื่อสาร 5G ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต CCTV อินเทอร์คอม และระบบเสียงตามสายทั่วพื้นที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย

นอกจากนี้ ซีพี  ออลล์  ยังพร้อมเป็นแรงสนับสนุนผนึกกำลังร่วมร้อยเรียงความดีกับเครือซีพีผ่านทางโครงการต่างๆ  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดการระบาดโควิด-19 เครือซีพี  นำโดยประธานอาวุโส  ธนินท์  เจียรวนนท์  มีความห่วงใยและเข้าใจถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  นับตั้งแต่การขาดแคลนหน้ากากอนามัย  จนนำมาสู่การสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยซีพี เพื่อแจกฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนกลุ่มเปราะบาง  ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง 5 สัปดาห์และเริ่มแจกจ่ายเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  จนถึงปัจจุบันยังคงเดินหน้าผลิตและแจกจ่ายฟรีไปแล้วกว่า 32 ล้านชิ้น  ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระลอกที่ 3  สนับสนุนงบประมาณ 200 ล้านบาท สำหรับโรงพยาบาลสนาม ของโรงพยาบาลต่างๆ  ผ่านทาง “โครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19”  โครงการ “ครัวปันอิ่ม”  ผนึกกำลังทุกภาคส่วนกว่า 100 องค์กร มูลนิธิ กลุ่มจิตอาสา ภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชน แจกอาหาร 2 ล้านกล่อง กระจายสู่ชุมชนใน 40 จุดทั่วกรุงเทพฯ  และ โครงการซีพีปันปลูกฟ้าทะลายโจร  แจกฟ้าทะลายโจรฟรีจำนวนกว่า 30 ล้านแคปซูล  เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโควิด-19

“ซีพี ออลล์ ยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนเครือซีพี และทุกกลุ่มบริษัทในเครือฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในทุกๆวิกฤต  เพราะเราเชื่อว่าการทำเพื่อคนอื่น  จะต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ  เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เราอยู่  เพราะถ้าหากสังคมอยู่ไม่ได้  ซีพีออลล์ ก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน  สุดท้ายจึงอยากฝากให้ประชาชนคนไทยทุกคนต้องสู้และสู้ต่อไป ถึงแม้ 2 ปีที่ผ่านมา จะเหมือนอยู่ในโพรง แต่ตอนนี้เมื่อเราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว เราจะออกไปจากอุโมงค์ด้วยกัน เพื่อสู้ต่อไปสำหรับคนไทยทุกคน”