เตรียมความพร้อม!! ​สู่บ้านหลังใหม่ของครอบครัว ซีพี ออลล์ อาคาร “THE TARA”


เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข เมื่อวันนี้ 22 มกราคม ที่ผ่านมาคณะทำงานย้ายพื้นที่สำนักงานอาคาร THE TARA ได้จัดประชุมชี้แจง “การย้ายพื้นที่สำนักงาน” แบบ New Normal ให้กับตัวแทนพื้นที่ 31 หน่วยงาน เพื่อให้ตัวแทนพื้นที่ได้สื่อสารรายละเอียดถึงพนักงานในสังกัดรับทราบ ถ่ายทอดผ่านระบบ Blue Jeans จากห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยมีคุณกรณิศ ธนสุนทรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ HR Information System ในฐานะประธานคณะทำงานฯ กล่าวขอให้ทุกคน ปรับตัว ปรับใจ ไปพร้อมๆ กัน ในการย้ายไปยังพื้นที่สำนักงานแห่งใหม่ อาคาร THE TARA ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้ให้กำลังใจกับทุกคน และผู้บริหารหลายท่านก็ย้ายไปยังอาคารสำนักงานแห่งใหม่ด้วยกัน พร้อมขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนและขอให้เตรียมความพร้อมในการย้าย


ด้านคุณวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน CAF-M ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ กล่าวเปิดงานผ่านระบบ Conference เล่าถึงความเป็นมาของการเกิดสำนักงานแห่งใหม่ บนถนนแจ้งวัฒนะ อาคาร THE TARA ซึ่งนับเป็นปีที่สำคัญของ ซีพี ออลล์ ที่ได้มีสำนักงานใหญ่ในพื้นที่ของบริษัทเอง

ต่อด้วยคุณวิมลมาศ บุษบก ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานสื่อสารและจัดการความรู้ สำนักบริหารทรัพย์สินองค์กร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ร่วมด้วยคณะทำงานฯ ทุกด้าน เข้าร่วมชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการย้ายสำนักงานที่จะมีขึ้นปลายเดือนมีนาคมนี้ โดยกล่าวถึงนโยบายที่คำนึงถึง Productivity ,Harmony ,Innovation


ด้านสถานที่, แผนการย้าย, ความพร้อมของที่จอดรถและศูนย์อาหาร โดย คุณประสพสุข อัคราช และคุณนิเวศ แก้วแกมคำกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการอาคาร THE TARA และอาคาร THE PARK รวมถึงแผนการย้ายซึ่งจะเริ่มย้ายปลายเดือนมีนาคม 2021 พร้อมด้วยคุณรัชตะ พละหาญ และคุณอภิสรา สีดาคุณ กล่าวถึงนโยบายด้านทรัพย์สินและขนย้าย และแผนการดำเนินการย้ายทรัพย์สิน​อุปกรณ์สำนักงาน ต่อด้วยด้านระบบสื่อสารและสารสนเทศ โดยคุณชัยพฤกษ์​ แพฟื้น กล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยของอาคารสำนักงาน, การบันทึกลงเวลาเข้า-ออก อาคารสำนักงาน โดยจะใช้ระบบ Face Recognition ซึ่งจะเป็นการสแกนใบหน้าของพนักงานเพื่อเข้า-ออก อาคาร THE TARA ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลสแกนใบหน้าก่อนย้ายไปอยู่สำนักงานจริง


ด้านบุคคล โดยคุณสุธีรา ยังประเสริฐกุล กล่าวถึงรูปแบบการทำงาน การบันทึกเวลา, รูปแบบการเดินทาง โดยแนะนำให้โหลดแอพพลิเคชั่น moovit ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ทั้งการเดินทางโดยรถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ รถตู้ เรือ รถไฟ รวมถึงที่พักอาศัย ทั้งในรูปแบบเช่า หรือ​ซื้อ

ปิดท้ายโดยดร.สกลทร นทีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ความสำคัญกับการย้ายพื้นที่สำนักงาน โดยทางคณะทำงานฯ จะเชิญตัวแทนพื้นที่มารับทราบรายละเอียดต่อไป คณะทำงานย้ายพื้นที่สำนักงานฯ พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยบริการจากใจ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปรับความคิด ปรับใจ ปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานไปด้วยกัน ณ บ้านหลังใหม่ใจกลางแจ้งวัฒนะ THE TARA ด้วยความสุข และเกิด Productivity ที่ดีกับองค์กรต่อไป