ซีพี ออลล์ แจ้งยืนยันขณะนี้ยังไม่มีนโยบายในการเพิ่มทุนแต่อย่างใด

 

เนื่องจากผลการออกเสนอขายหุ้นกู้ “ซีพี ออลล์” เมื่อวันที่ 21-28 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี จนทำให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังคงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้