สำนักอนามัย สังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น PCG และ Jerhigh “รักน้องหมา 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2” บริการทำหมันสุนัขและแมว พร้อมบริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักอนามัย สังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดกิจกรรมเพื่อน้องหมาน้องแมว ภายใต้โครงการ “รักน้องหมา 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2” เพื่อบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้าฟรี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (พีซีจี) และ บริษัท  อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทฟู้ด จำกัด (เจอร์ไฮ) ร่วมนำอาหารสุนัขและอาหารแมว มามอบให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ ลานหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา 17798 (จรัญสนิทวงศ์ 97) เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร

โครงการ “รักน้องหมา 24 ชั่วโมง” โดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแลสังคม ชุมชน ลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ ลดพฤติกรรมก้าวร้าว และเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงในระยะยาว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้ชุมชน ตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ “Giving and Sharing”

แพทย์หญิงภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการ สำนักอนามัย กล่าวว่า ทางสำนักอนามัย ร่วมมือกับ ซีพี ออลล์ ในการจัดกิจกรรมดี ๆ นี้ เพื่อประชาชน ซึ่ง ซีพี ออลล์ เป็นภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัด

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ จุดให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า Check In + Exhibition “ชุมชนคนรักหมา”, ชวนน้องหมา น้องแมว สนุกกับ Zone “All you can play” นอกจากนี้ยังร่วมกับบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (พีซีจี)  และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทฟู้ด จำกัด (เจอร์ไฮ)  ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันในการส่งมอบอาหารสุนัขและแมวให้กับชุมชนที่ร่วมเข้าโครงการฯ

นางสาวนภาพร ปั้นเจริญ เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมาเข้าร่วมกิจกรรม เล่าความรู้สึกว่า วันนี้นำสุนัขมาร่วมกิจกรรม 2 ตัว ชื่อน้องครีมนำมาฉีดวัคซีน และน้องกูเกิ้ลนำมาทำหมัน เป็นกิจกรรมที่ดี  ช่วยอำนวยความสะดวก และลดรายจ่ายในการฉีดวัคซีนและทำหมันให้ให้ประชาชน

นางสาวปิ่นมณี ลอยเลื่อนเจ้าของสัตว์เลี้ยง กล่าวขอบคุณทางเซเว่น อีเลฟเว่น ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้นะคะ ช่วยให้ทุกๆ คนที่พาน้องหมาน้องแมวมาทำประหยัดค่าใช้จ่าย ดีค่ะ อยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆ

ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 ซีพี ออลล์ ได้มีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องเพื่อลดการทอดทิ้งสัตว์ให้กับผู้เลี้ยงและคนในชุมชน, การทำหมันสุนัขและแมวร่วมกับภาครัฐ เพื่อลดจำนวนของสุนัข แมวจรจัด และลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงในสุนัขและแมว รวมถึงการสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจำกัดเห็บ หมัด พร้อมติดตามผลสุขภาพของสุนัขและแมวในโครงการ พร้อมเข้าช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี