“ซีพี ออลล์ × พม.” ออกบูธประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS Help Me)

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2567 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกบูธประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS Help Me) บริเวณชั้นล็อบบี้ อาคารเดอะธารา เชิญชวนพนักงานสแกนเพิ่มเพื่อนและประชาสัมพันธ์ระบบ : ESS Help Me ให้รับรู้ในวงกว้าง เพื่อลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉุกเฉิน

ทั้งนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ได้ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท

สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่สนใจระบบดังกล่าว สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้ตาม Link นี้  https://lin.ee/8Lz2McG

ที่มา ซีพี ออลล์