ซีพี แอ็กซ์ตร้าจับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พัฒนาบุคลากรสู่ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกไทย พร้อมมุ่งสร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่ง ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มุ่งพัฒนาบุคลากรป้อนสู่ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกไทยที่มีการเติบโตสูง สานต่อเจตนารมณ์การสร้างงานสร้างอาชีพในทุกมิติอย่างยั่งยืน

นางชลพินทุ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แม็คโคร ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย พร้อมมุ่งสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในเชิงรุก ผ่านการดำเนินงานในทุกมิติ ทั้งกลุ่มบุคคลทั่วไป ผ่านการจ้างงานในส่วนการขยายสาขา สนับสนุนอาชีพคนพิการและผู้ต้องขังให้มีรายได้ รวมถึงสนับสนุนผลผลิตเกษตรกรและเอสเอ็มอี ล่าสุดได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา รองรับความต้องการในสายงานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกที่เติบโตต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านค้าส่งและค้าปลีกป้อนตลาดอย่างต่อเนื่อง”

โดยปีนี้ บริษัทฯ นำร่องมอบทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 13 แห่ง รวม 100 ทุน ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 60 ทุน สาขาบัญชี 25 ทุน และสาขาไฟฟ้ากำลัง 15  ทุน ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบทวิภาคี ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกงานกับบริษัทฯ และมีรายได้ในขณะฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงโอกาสในการเติบโตร่วมกับบริษัทฯ หลังจบการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในบุคลากรที่มีคุณภาพของธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกต่อไป

การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ที่เดินหน้าสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพสู่สังคมไทย โดยมีเป้าหมาย 400,000 ราย ภายในปี 2573 ตอกย้ำเจตนารมณ์การทำธุรกิจเคียงข้างชุมชนไทยอย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ แม็คโครยังได้ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) พัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการธุรกิจค้าส่งสมัยใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการในสายงานธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง โดยใช้ความเชี่ยวชาญของแม็คโคร ผสานกับองค์ความรู้ในด้านวิชาการและหลักสูตรการบริหารจัดการของ PIM เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และได้ทำงานในสายอาชีพที่มั่นคง เป็นบุคลากรที่มีเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพชัดเจน

 

ที่มา ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด