“เฟด” ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% / สอท. เปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต / เกาหลีใต้ใช้ Soft Power ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทันทุกข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการลงทุน กับ CP Business Watch
สำนักเศรษฐกิจและการลงทุนของเครือฯ (Economic and Investment Center) ขอนำเสนอ ข่าว บทความ และบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ เพื่อเสริมการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ

เศรษฐกิจโลก

“เฟด” ขึ้นดอกเบี้ย 0.75%

  • ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% สู่ระดับ 3.00%-3.25% ด้านนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด แถลง ในการเอาชนะเงินเฟ้อ อาจต้องแลกมาด้วยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและตัวเลขว่างงานที่สูงขึ้น
  • เฟด “เพิ่ม” คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปี 2022, 2023 และ 2024 สู่ระดับ 4.5% และ 3.1% จาก 4.3% และ 2.7% ในการคาดการณ์เดือนมิ.ย. และ การคาดการณ์ดอกเบี้ยปี 2022, 2023 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.4% และ 4.6% จากระดับ 3.4% และ 3.8% ใน Dot plot เดือนมิ.ย
  • เฟด “ลด” คาดการณ์ GDP ปี 2022, 2023 และ 2024 สู่ระดับ 0.2%, 1.2% และ 1.7% ตามลำดับ จาก 1.7%, 1.7% และ 1.9% ในเดือนมิ.ย. และ เฟด “เพิ่ม” คาดการณ์อัตราการว่างงานปี 2022, 2023 และ 2024 สู่ระดับ 3.8%, 4.4% และ 4.4% จาก 3.7%, 3.9% และ 4.1% ในเดือนมิ.ย. (กรุงเทพธุรกิจ และ บลูมเบิร์ก)

คาร์บอนเครดิต

สอท. เปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต

  • สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้พัฒนาและบริหารจัดการแพลตฟอร์ม FTIX เพื่อประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
  • นอกจากนี้ ยังมีการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% (RE100) รวมถึงการซื้อขายใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ REC อีกด้วย โดย ส.อ.ท. ได้ยื่นแพลตฟอร์ม FTIX นี้เข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox 2 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอีกด้วย (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

 การท่องเที่ยว

เกาหลีใต้ใช้ Soft Power ส่งเสริมการท่องเที่ยว

  • องค์การการท่องเที่ยวกรุงโซล กล่าวว่า กรุงเทพฯ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองในเอเชีย ที่ซึ่งจะได้เห็นสมาชิกวงบีทีเอส 2 คน คือ อาร์เอ็ม และจิน ในวิดีโอคลิป 3 คลิปที่จะออกฉายในจอกลางแจ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่กรุงโซล ส่วนเมืองอื่นๆ ได้แก่ โตเกียวและกัวลาลัมเปอร์ (บางกอกโพสต์ และ ไทยรัฐ)