WHO ประเมิน ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตเพราะมลพิษทางอากาศ สูงถึง 7 ล้านคนทั่วโลก / ‘ไต้หวัน’ควัก 6 พันล้าน ดึงดูดทาเลนท์สายเทคกว่า 3 แสนคนใน ‘เวียดนาม-อินโดฯ’ / เคาะแล้ว ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท 10 พื้นที่ ธุรกิจโรงแรม 4 ดาวขึ้นไป

ทันทุกข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการลงทุน กับ CP Business Watch
สำนักเศรษฐกิจและการลงทุนของเครือฯ (Economic and Investment Center) ขอนำเสนอ ข่าว บทความ และบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ เพื่อเสริมการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ

สภาพอากาศ

WHO ประเมิน ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตเพราะมลพิษทางอากาศ สูงถึง 7 ล้านคนทั่วโลก

 • องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมินว่า ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร เพราะ มลพิษทางอากาศ สูงถึง 7 ล้านคน โดยประชากรโลกเกือบ 99% เผชิญปัญหาคุณภาพอากาศย่ำแย่กว่าเกณฑ์มาตรฐานของ WHO ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง
 • โดยผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจำนวนไม่น้อยเกี่ยวข้องกับ ‘ฝุ่นละอองขนาดเล็ก’ (Particulate Matter) โดยเฉพาะ PM2.5 ซึ่งมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหัวใจ มะเร็งปอด รวมถึงโรคทางเดินหายใจที่รุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของวิกฤตฝุ่นมาจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ทั้งจากฝีมือมนุษย์และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
 • WHO ระบุว่า เมื่อเดือนเมษายน 2022 ความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 ในไทยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ WHO ถึง 4 เท่า นอกจากนี้ WHO ยังเคยประเมินว่า ยอดผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในไทยพุ่งสูงกว่า 33,000 คนในปี 2016 (เดอะสแตนดาร์ด)

เศรษฐกิจไต้หวัน

ไต้หวัน’ควัก 6 พันล้าน ดึงดูดทาเลนท์สายเทคกว่า 3 แสนคนในเวียดนาม-อินโดฯ

 • ไต้หวัน กำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เนื่องมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง ทำให้ไต้หวันแก้ปัญหานี้ด้วยการให้ทุนนักศึกษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะใน “เวียดนาม” และ “อินโดนีเซีย” เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
 • ไต้หวันมีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลก อัตราการเกิดของไต้หวันต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ในปี 2566 มีเด็กเกิดใหม่เพียง 135,000 คน จาก 300,000 คนในปี 2533
 • ไต้หวันใช้งบประมาณ 163 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 6 พันล้านบาท สนับสนุนแผนนี้ไปจนถึงปี 2571 เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ 320,000 คนภายในปี 2573 โดยเน้นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
 • การรับนักศึกษาต่างชาติจะเน้นในภาควิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นสองเท่าจากเดิม โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติที่จะทำงานในไต้หวันหลังจบการศึกษาจากปัจจุบัน 40% เป็น 50% และเพิ่มเป็น 70% (กรุงเทพธุรกิจ)

เศรษฐกิจไทย

เคาะแล้ว ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท 10 พื้นที่ ธุรกิจโรงแรม 4 ดาวขึ้นไป

 • วันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่กระทรวงแรงงานมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ ชุดที่ 22 (ไตรภาคี) เพื่อหาข้อสรุปปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2567 หลังจากมีการปรับสูตรการพิจารณาใหม่ที่อิงกับภาวะเงินเฟ้อ ประเภทการทำงาน ทักษะฝีมือแรงงาน และบริบทพื้นที่
 • ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำใน 10 จังหวัดนำร่อง และขึ้นในบางพื้นที่นำร่อง ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง เจาะจงที่ธุรกิจโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาวขึ้นไป ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 400 บาท และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2567
 • คณะกรรมการค่าจ้างจะมีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมเพื่อนำไปสู่การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างด้วยความรอบคอบต่อไป
 • ธุรกิจต่อไปที่จะมีการพิจารณาขึ้นค่าจ้าง คือกลุ่มธุรกิจภาคการส่งออกและโลจิสติกส์ (ประชาชาติธุรกิจ)