บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวมาตรการดึงลงทุน “คอนเสิร์ต-กีฬา” 100 ล้านบาทขึ้นไป / ‘อังกฤษ’ เข้าสู่ ‘เศรษฐกิจถดถอย’ เป็นทางการ หลัง GDP หดตัว 2 ไตรมาสติด / ขยะอาหารล้นโลก ถูกทิ้งกว่า 1 พันล้านเมตริกตันต่อปี

ทันทุกข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการลงทุน กับ CP Business Watch
สำนักเศรษฐกิจและการลงทุนของเครือฯ (Economic and Investment Center) ขอนำเสนอ ข่าว บทความ และบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ เพื่อเสริมการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ

เศรษฐกิจไทย

บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวมาตรการดึงลงทุนคอนเสิร์ต-กีฬา” 100 ล้านบาทขึ้นไป

  • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) วันที่ 28 มีนาคม 2567 บอร์ดได้เห็นชอบการเปิดให้การส่งเสริมการลงทุนใน “กิจการจัดงานมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ” เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานระดับโลก (World Class Events) และเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวของภูมิภาค (Tourism Hub)
  • โดยการปลดล็อคอุปสรรคของการจัดงานขนาดใหญ่ เช่น เรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของศิลปินและทีมงานต่างชาติ เรื่องภาระภาษีของอุปกรณ์จัดการแสดง ที่อาจนำเข้ามาใช้เพียงชั่วคราวแล้วส่งกลับออกไป เป็นต้น
  • หลักเกณฑ์การขอรับการส่งเสริมในกิจการจัดงานมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ จะต้องเป็นงานมหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่องาน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน (ประชาชาติธุรกิจ)

เศรษฐกิจอังกฤษ

อังกฤษเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยเป็นทางการ หลัง GDP หดตัว 2 ไตรมาสติด

  • สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยในวันที่ 28 มี.ค. ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของอังกฤษอยู่ที่ -0.1% ในไตรมาส 3/2566 และ -0.3% ในไตรมาส 4/2566 ตรงตามตัวเลขประมาณการเบื้องต้น เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า เศรษฐกิจอังกฤษเข้าสู่ภาวะถดถอยเล็กน้อยเมื่อปีที่แล้ว
  • อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของอังกฤษได้ส่งสัญญาณฟื้นตัวในช่วงต้นปี 2567 โดย GDP เติบโต 0.2% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือน ม.ค. อีกทั้งผลสำรวจอย่างไม่เป็นทางการก็บ่งชี้ว่า การเติบโตนี้จะดำเนินต่อไปในเดือน ก.พ. และ มี.ค.ด้วย
  • ด้านธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ซึ่งระบุไว้ว่า อัตราเงินเฟ้อเริ่มลดระดับลงจนอาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยลงได้นั้น คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจะโตเพียง 0.25% ในปีนี้ แม้ว่าหน่วยพยากรณ์งบประมาณอย่างเป็นทางการคาดว่า GDP จะขยายตัว 0.8%
  • หากไม่นับรวม GDP ปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิดแล้ว นี่ถือเป็นผลงานที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ปี 2552 ที่เป็นช่วงปลายของวิกฤตการณ์การเงินระดับโลก (กรุงเทพธุรกิจ)

ขยะอาหาร

ขยะอาหารล้นโลก ถูกทิ้งกว่า 1 พันล้านเมตริกตันต่อปี

  • รายงานดัชนีขยะอาหารของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ปี 2024 ระบุว่า โลกของเรามีอาหารเหลือทิ้งมากถึง 1.05 พันล้านเมตริกตันในปี 2022 หรือตีความได้ว่า อาหารราว 1 ใน 5 ของโลกถูกทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ โดยภาคครัวเรือน ร้านอาหาร ธุรกิจบริการอาหาร และการค้าปลีก
  • โดยจำนวนอาหารเหลือทิ้งดังกล่าวนั้นสวนทางอย่างมากกับจำนวนผู้ที่อดอยากในโลก โดยรายงานประเมินว่า มีประชากรราว 1 ใน 3 ของโลกที่กำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหาร และมีราว 783 ล้านคนที่ตกอยู่ในภาวะหิวโหย (เดอะสแตนดาร์ด)