เครือซีพีชูค่านิยมหลัก ‘คุณธรรมและความซื่อสัตย์’ ร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประจำปี 2565

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือฯ เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริต ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งจัดโดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประจำปี 2565 (International Anti–Corruption Day Run 2022)  พร้อมรับมอบโล่ขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล จากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ณ สวนป่าเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ บริษัท ซีพีเอฟ , ซีพี ออล์ , ทรู และ แมคโคร ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือฯ CPF, CPALL, TRUE, MAKRO, ADVANCE-Pharma ASCEND, CPLI, CPMC, CPPC, FREEWILL, KSP & KPI, PCG และ SLF เข้าร่วมแข่งขันวิ่งการกุศลในครั้งนี้ด้วย จำนวน 117  ท่าน อาทิ คุณปริญดา โตมรศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัท บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณธันวา วาทหงษ์  Head of Compliance and Risk, Ascend Bit แอสเซนด์ กรุ๊ป คุณชญตว์ ร่มโพธิ์ Head of Design and Construction CP Medical Center (CPMC) และคุณพิศยา เสมัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ บมจ.ซีพีพีซี เป็นต้น โดยในการแข่งขันมีทั้งการวิ่ง MINI  MARATHON ระยะทาง 10 กิโลเมตร การแข่งขัน FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร  และ FAMILY RUN ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยบรรยากาศภายในการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มไปด้วยสีสันการแต่งกายแฟนซีจากเหล่านักวิ่งที่มาร่วมรายการอย่างหนาแน่น

ทั้งนี้ คุณปริญดา โตมรศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) – CPF ซึ่งได้เข้าร่วมแข่งขันในประเภท  MINI MARATHON  ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภทหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 50-59 ปี และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของเครือฯ ที่ดำเนินการธถรกิจที่ยึดมั่น   ‘คุณธรรมและความซื่อสัตย์’ ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมเครือฯ และเป็นพื้นฐานที่สำคัญของค่านิยมทั้ง 6 ประการและเป็นสิ่งที่เครือฯ ปลูกฝังยึดมั่นมาตลอด 100 ปีของการดำเนินธุรกิจ โดยสอดคล้องกับธีมการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้ด้วย