เครือซีพีจัดอบรมหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” ฉีดไซเบอร์วัคซีน เสริมเกราะป้องกันภัยออนไลน์แก่พนักงาน

 

วันที่ 29 มีนาคม 2566 – ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืนฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” แก่พนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจในเครือ ทั้งในประเทศไทย จีน และประเทศอื่น ๆ ตั้งเป้าสร้างเครือข่ายภายในเครือฯ สร้างองค์ความรู้ ผนึกกำลังฉีดไซเบอร์วัคซีน เสริมเกราะป้องกันภัยออนไลน์ สร้างความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์แก่พนักงานผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 330 คน

ในการนี้ คุณนพชัย ตั้งสินพูลชัย Corporate Risk Office เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นวิทยากรผู้แบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมวัดผลด้วยกิจกรรมตอบโพลคำถาม ซึ่งหลังจากรับการอบรมผู้เข้าร่วมเกือบ 100% มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและมีฐานความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรม

ทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเตรียมพื้นฐานและสร้างเครือข่ายขยายองค์ความรู้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืนฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะมีการผลิตและส่งสื่อการสอนแก่เครือข่ายภายในเครือฯ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานรับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อไป

///