ประกาศ เครือ CP-CPF ฉบับที่ 31 ให้ Work From Home ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 ม.ค. 2565 เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-19

ประกาศ 📣 เครือ CP-CPF ฉบับที่ 31 ให้ Work From Home ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 ม.ค. 2565 เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ แล้วแต่ความเหมาะสมสำหรับลักษณะงานที่ทำได้
ขอให้ทุกท่านกาดร์อย่าตก‼️ มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2565 😃