กรมการแพทย์ มอบโล่ขอบคุณ เครือ CP-CPF-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ มอบโล่ขอบคุณแด่ คุณวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหาร CPF และ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จาก ก.สาธารณสุข ในโอกาสที่เครือ CP-CPF และมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ “ภารกิจแรกรับและส่งต่อนิมิบุตร” ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วง โดยมี รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช พร้อมด้วย นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ และ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ ก.สาธารณสุข
Cr.PR CPF