คณะผู้บริหาร CP-CPF นำพนักงาน ร่วมพิธีสารทจีน ประจำปี 2565

วันที่ 12 ส.ค. 65 – คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง CPF นำโดย คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร, CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสารทจีน ประจำปี 2565 ณ CP Tower สีลม
Cr.PR CPF