คณะผู้บริหารธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กราบสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดพระเมตตา ให้คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ นำคณะผู้บริหาร ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าถวายสักการะ ณ พระตำหนัก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อรับพรปีใหม่เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

พร้อมกันนี้  ได้เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และพระพุทธรูป และปูชนียสำคัญของวัดที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกิจกรรมขององค์กร

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ตามปณิธาน ๓ ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

#ขอพรปีใหม่ #CPCRTGreatStory #เรื่องเล่าข่าวดีดี