CPE ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ สร้างรอยยิ้มให้น้องๆจากมูลนิธิคุ้มครองเด็ก(บ้านครูยุ่น) 

เมื่อเร็วๆนี้ คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานคณะผู้บริหาร นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ของ บจก. เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม  ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมปรับปรุงบริเวณห้องน้ำของมูลนิธิคุ้มครองเด็ก(บ้านครูยุ่น)  ให้ใช้งานได้สะดวก ถูกสุขอนามัย พร้อมปรับปรุงเรื่องความสว่างไสวตามอาคารต่างๆเพื่อความปลอดภัยของกับเด็กและเจ้าหน้าที่

ขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับเตรียมอาหารกลางวัน และเกมส์สันทนาการเพื่อความบันเทิงและเสริมความรู้ให้กับเด็กๆ ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆกับพี่ๆจิตอาสา  ณ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก (บ้านครูยุ่น)  จ.สมุทรสงคราม