เชิญชวนชาว CP ร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “ค่านิยม “ยอมรับการเปลี่ยนแปลง” จุดเริ่มสู่แรงบันดาลใจการทำโครงการพอใจวันเดียว”

หน่วยงานระบบบริหารซีพีสู่ความเป็นเลิศ (CP Excellence Management System Division – CPEX) ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้นำ (CP Leadership Institute – CPLI) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เตรียมจัดรายการเสวนาในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “ค่านิยม “ยอมรับการเปลี่ยนแปลง” จุดเริ่มสู่แรงบันดาลใจการทำโครงการพอใจวันเดียว”

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวคิดการนำค่านิยมสู่การปฏิบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการพอใจวันเดียว นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการทำโครงการพอใจวันเดียว จากจุดเริ่มของการยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มเป้าหมายของการเสวนา ได้แก่ ทีมขับเคลื่อนโครงการพอใจวันเดียวของกลุ่มธุรกิจ, ทีมเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลผลิต, ทีม HR ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทั่วไปของกลุ่มธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ

งานนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. (เวลาประเทศไทย) ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ด