CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ ร่วมกับชุมชน สร้างรอยยิ้ม-เติมความสุขให้ผู้สูงวัย

คุณ​สุนทร​ สุ​บรรพวงศ์​ ผู้บริหารด้าน CSR นำทีมจิตอาสา CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลน้ำน้อย​ เดินหน้าโครงการกองทุน ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย มอบไข่ไก่ CP, ข้าวตราฉัตร และเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำหรับโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่รอบโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ ที่ไม่มีลูกหลานดูแล ไม่มีรายได้เลี้ยงตัวเอง โดยผู้สูงอายุจะได้รับมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท นับตั้งแต่ปี 2554- ปัจจุบัน มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ รวม 833 ราย
Cr.PR CPF