CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น-อพยพหนีไฟ ให้ รร.ชุมชนบ้านน้ำน้อย

คุณ​สุนทร​ สุ​บรรพวงศ์​ ผู้บริหารด้าน CSR พร้อมพนักงาน CPF ทีมดับเพลิงโรงงาน​ผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดภัย ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Cr.CPF