คณะวิจัยความสัมพันธ์จีน-ไทย ชมกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย CPF

ศ.จาง ซีเจิ้น (Professor Zhang Xizhen) หัวหน้าโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะวิจัยโครงการวิจัยความสัมพันธ์จีน-ไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ของ CPF เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ในฐานะที่เครือ CP-CPF เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีน โดยมี คุณเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ CPF พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงงานอาหารสำเร็จรูป CPF หนองจอก กรุงเทพฯ
คุณเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ นำเสนอภาพรวมธุรกิจของเครือ CP-CPF ก่อนนำคณะเข้าชมไลน์การผลิตไส้กรอกคุณภาพและอาหารพร้อมทานของโรงงาน ที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก เพื่อผลิตอาหารคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการสู่ผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ด้วยระบบการผลิตอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Completely Automation Line) ซึ่งโรงงานนี้ใช้เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย สร้างความประทับใจแก่คณะวิจัยความสัมพันธ์จีน-ไทย เป็นอย่างมาก
Cr.PR CPF